Κατασκευαστής:
Vogtland ελατήρια χαμηλώματος
Αποτελέσματα 1 - 20 από 20

A3

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 137,2 €

Audi A3, 8L, 1.6, 1.8, εκτός S3

30mm, 9.96 > 5.03, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 137,2 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 171,5 €
Έκπτωση: -34,3 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 137,2 €

Audi A3, 8L, 1.8 T, 1.9 Diesel, 1.9 TDI, εκτός S3

30mm, 9.96 > 5.03, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 137,2 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 171,5 €
Έκπτωση: -34,3 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 137,2 €

Audi A3, 8L, 1.6, 1.8, εκτός S3

50/30mm, 9.96 > 5.03, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 137,2 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 171,5 €
Έκπτωση: -34,3 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 137,2 €

Audi A3, 8L, 1.8 T, 1.9 Diesel, 1.9 TDI, εκτός S3

50/30mm, 9.96 > 5.03, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 137,2 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 171,5 €
Έκπτωση: -34,3 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 153,7 €

Audi A3 ,& S3, 8L, Quattro, έως 1040 kg

25mm, 2.99 > 4.03, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 153,7 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 192,2 €
Έκπτωση: -38,4 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 152,9 €

Audi A3, 8P & Sportback, έως 1020 kg

35mm, 5.03 > 5.12, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 152,9 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 191,1 €
Έκπτωση: -38,2 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 152,9 €

Audi A3, 8P & Sportback, πάνω από 1020 kg

35mm, 5.03 > 5.12, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 152,9 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 191,1 €
Έκπτωση: -38,2 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 152,9 €

Audi A3, 8P & Sportback, έως 1020 kg

50mm, 5.03 > 5.12, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 152,9 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 191,1 €
Έκπτωση: -38,2 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 152,9 €

Audi A3, 8P & Sportback, πάνω από 1020 kg

50mm, 5.03 > 5.12, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 152,9 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 191,1 €
Έκπτωση: -38,2 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 152,9 €

Audi A3, 8P & Sportback, έως 1020 kg

50/30mm, 5.03 > 5.12, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 152,9 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 191,1 €
Έκπτωση: -38,2 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 152,9 €

Audi A3, 8P & Sportback, πάνω από 1020 kg

50/30mm, 5.03 > 5.12, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 152,9 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 191,1 €
Έκπτωση: -38,2 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 190,1 €

Audi A3, 8P Quattro & Sportback, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, έως 1020 kg

20mm, 5.03 > 5.12, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 190,1 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 237,6 €
Έκπτωση: -47,5 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 190,1 €

Audi A3, 8P Quattro & Sportback, 3.2 & S3, έως 1155 kg

20mm, 5.03 > 5.12, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 190,1 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 237,6 €
Έκπτωση: -47,5 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 181,0 €

Audi A3, 8P, Cabrio, έως 1020 kg

30mm, 1.08 >, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 181,0 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 226,3 €
Έκπτωση: -45,3 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 181,0 €

Audi A3, 8P, Cabrio, πάνω από 1020 kg

30mm, 1.08 >, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 181,0 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 226,3 €
Έκπτωση: -45,3 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 189,3 €

Audi A3, 8V & Sportback, έως 1010 kg, μόνο πολλαπλών συνδέσμων πίσω ανάρτηση

30mm, 8.12 >, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 189,3 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 236,6 €
Έκπτωση: -47,3 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 189,3 €

Audi A3, 8V & Sportback, πάνω από 1010 kg, μόνο πολλαπλών συνδέσμων πίσω ανάρτηση

30mm, 8.12 >, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 189,3 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 236,6 €
Έκπτωση: -47,3 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 189,3 €

Audi A3, 8V, Sportback, Sedan, Cabrio, 1.2 TFSI, έως 930 kg, μόνο ημιάκαμπτος πίσω άξονας

30mm, 8.12 >, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 189,3 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 236,6 €
Έκπτωση: -47,3 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 189,3 €

Audi A3, 8V Quattro & Sportback & Sedan, εκτός Magnetic Ride

35mm, 5.12 >, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 189,3 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 236,6 €
Έκπτωση: -47,3 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ελατήρια χαμηλώματος Vogtland
Τιμή online με ΦΠΑ: 189,3 €

Audi A3 & S3, 8V, Quattro & Sportback, Sedan, Cabrio

20mm, 5.13 >, ελατήρια χαμηλώματος Audi A3

Τιμή online με ΦΠΑ: 189,3 €
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ: 236,6 €
Έκπτωση: -47,3 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Εταιρεία

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Autoamortiser.gr εξειδικεύεται στην χονδρική και λιανική πώληση ανταλλακτικών, ελαστικών και αναρτήσεων VOGTLAND ως επίσημος εισαγωγέας παρέχοντας πλήρη κάλυψη των προϊόντων της. Περισσότερα..

Επικοινωνία

Για τηλεφωνική παραγγελία:

sampleΤμήμα ανταλλακτικών: 2103009020
Fax: 2103009020

sampleauto@autoamortiser.gr
Δευτέρα έως Παρασκευή: 10.00-17.00
           Σάββατο: 10.00-15.00